MMK HR
Luchtwassers

Luchtwassers

Minder emissie

Ervaring in luchtwassers, óók dat is Boon Techniek. Luchtwassers reduceren fijnstof en ammoniak- en geuremissies van stallen. Plaatsing van luchtwassers maakt het mogelijk te voldoen aan regelgeving én creëert ruimte voor uitbreiding van het bedrijf zonder kostbare aanpassingen. Met de juiste maatvoering blijven de jaarlijkse kosten bovendien onder controle.

Luchtwasser

Partner

Boon Techniek levert chemische en biologische luchtwassers en is partner van Inno+. Luchtwassers van dit bedrijf zijn onderhoudsvriendelijk, betrouwbaar en technisch hoogwaardig. Voordat we met een advies komen, maken we altijd eerst een uitgebreide inventarisatie van de situatie. Een luchtwasser is vaak te combineren met warmteterugwinning. De installatie is in handen van ervaren monteurs.

innoplus logo
0  000 n
Wij brachten de ventilatie aan in de opfokstal voor lammeren. Door middel van een luchtverdeelsysteem ontstaat er een constante aanvoer. De Dijkhoeve Achterberg Luchtwassers

Ook een maat in techniek nodig?

Persoonlijk contact, dat hebben wij ook graag. Samen komen we tot een mooi en duurzaam plan van aanpak voor uw bedrijf. 

MMK IMGL0 HR 0